Měsíc: Červen 2019

8. 6. 2019 / Web

V roce 1982 Američan Scott E. Fahlman odstartoval používání interpunkčních znamének i jinak, než tomu bylo…

4. 6. 2019 / Kultura