Co je filatelie?

Filatelie je obor zabývající se sběrem, vzhledem, výrobou a použitím známek a kolků po vydání poštovním úřadem. Jde také o studii velmi vzácných známek, aniž by je filatelista vlastnil. Jako první zavedla známky Velká Britanie v roce 1840. Známky si filatelista zakládá do sbírek. Sbírky se dále mohou různě třídit. A to tematicky, námětově, regionálně a dle dalších hledisek dle oblíbenosti sběratele. Filatelie se také dělí na další podobory jako je technická filatelie, námětová filatelie, poštovní historie, aerofilatelie a geografilatelie. Je to tedy obor velmi rozvinutý. Bohužel v dnešní době se tomuto koníčku nebo investici věnuje čím dál méně nadšenců. Mladé lidi tato záliba moc neláká. Na úpadku oblíbenosti tohoto oboru se podílí i skutečnost, že známky už nejsou to, co kdysi bývaly. Přestaly plnit svou funkci, která jim před 200 lety byla stanovena.

francouzské známky

Nejvzácnější kousky do sbírky filatelisty

I filatelisté mají své top mezi známkami. Jsou to ty nejvzácnější, nejdražší a nejméně vyskytující se známky z celého světa. Světově uznávanou a nejvzácnější známkou je zajisté takzvaný Modrý Mauricius. Byla vytištěna roku 1847 a to pouze v nákladu 500 kusů. Je také oblíbená zejména pro velké množství legend, které se k ní vážou. Její momentální hodnota mezi sběrateli se pohybuje v milionech dolarů. Nejznámější české exempláře pocházejí z dob po vzniku Československa. Stát měl málo svých známek a tak přetiskoval staré rakousko-uherské.

album známek

Zakládání filatelistických alb

Zakládání alb je velmi titěrná a také opatrná práce. Známky se zakládají podle sérií a chronologicky. Velmi obvyklé je zakládat podle státu. Nejčastěji se zakládají do řadových alb a to velmi opatrně. K zakládání se používají filatelistické pinzety s plochým a dole zahnutým koncem. Je to z důvodu, aby se nepoškodilo zoubkování. I přes to je to práce velmi krásná.