Nepodceňujte SEO!

Snažíte-li se o budovní vlastního blogu, nebo efektivní prodej produktů na e-shopu, je zcela nutné mít správně nastavenou optimalizaci pro vyhledávače. Jedná se o velice složitou činnost, která může být pro nezkušeného uživatele velice těžká. Pokud byste tedy chtěli mít jistotu, že vše bude správně nastaveno a velice kvalitně propracováno, jistě byste se měli obrátit na odborníky. Optimalizace stránek pro vyhledávače Seollight.cz je firma specializující se přesně na tuto činnost.notebook a mobil.png
SEO je souhrnný pojem pro metody a postupy, díky kterým je získávána lepší pozice ve vyhledávačích. Všechny faktory můžeme dělit na „in page“ a „off page“. In page neboli faktory„na stránce“ patří ty, které tvůrce webu může přímo ovlivnit. Zde je velice nutné používat správně nadpisy (H1, H2…). Také je zohledňována úprava textu – podtržení nebo tučný text. Dále je nutné, aby byly správně nastaveny metadata. Ovšem měli byste se vyhnout neetickým metodám, jako je například přidávání „průhledného“ textu. Pokud byste chtěli dosáhnout lepšího výsledku pomocí těchto metod, vaši lest by vyhledávače brzy odhalily. Následně byste byli potrestáni tím, že by vás vyhledávače přehlížely a získat návštěvníky webu by bylo podstatně těžší.
Off page faktory jsou naopak ty, které můžeme ovlivnit jen na půl. Jedná se především o budování sítě zpětných odkazů. Budováním těchto odkaz se říká linkbuilding. Díky tomu je stránce přidávána důvěryhodnost. Tyto zpětné odkazy můžeme buď nakupovat, nebo získávat přirozenou cestou. Pokud se rozhodnete získávat odkazy jakýmkoliv způsobem, vždy si i zde dejte pozor na to, aby vás vyhledávače nepenalizovali.SEO nápis.jpg
Jistě tedy usoudíte, že se jedná o složitou činnost, kterou jednotlivec zvládne jen stěží. Opravdu se tedy vyplatí, nechat tuto činnost na specialistech. Určitě tedy neprohloupíte, svěříte-li se do rukou externí firmy.