Co jsou to zpětné odkazy

V každé firmě je tím nejdůležitějším cílem vytvoření zisku. K tomu je nutné používat veškeré legální dostupné prostředky. Jedním z nich je, zejména pro malé a střední podnikatele, metodika SEO. V čem spočívá?

Ve své podstatě je to poměrně jednoduché: jde o zvýšení návštěvnosti webových stránek dané firmy, a to pomocí jejich optimalizace. Tak se totiž stane, že se ve vyhledávači při vyhledávání určitého slova objeví tato internetová stránka ve výsledcích na jednom z předních míst. To velmi zvyšuje šanci, že na ni více lidí klikne a navštíví ji. A čím více lidí ji navštíví, tím větší je pravděpodobnost, že si některý z nich něco koupí.znázornění úprav webové stránky

Avšak k úspěšnému provedení této metodiky zdaleka nestačí jen úprava webu. Nezbytnou součástí jsou také zpětné odkazy, které slouží k tomu, aby se pozice ve výsledcích vyhledávání zlepšila. Jak to funguje?

Základem je, aby pracovníci firmy, poskytující https://www.mpo.cz/cz/e-komunikace-a-posta/elektronicke-komunikace/evropska-unie/spusteni-provozu-horke-linky-pro-pripady-pohresovanych-deti-a-linky-duvery-poskytujici-emocionalni-podporu–140920/ služby optimalizace webových stránek pro vyhledávače, napsali poměrně velké množství článků, které obsahují jak dané klíčové slovo, které má být s tímto spojeno, tak i odkaz na internetovou stránku klienta.nápis SEO a logo Google

Tím se vytvoří zpětný odkaz, kdy vyhledávač vyhodnotí, že v souvislosti s daným výrazem se o dané webové stránce poměrně často mluví. Usoudí tedy, že půjde o relevantní odkaz a zařadí jej na vyšší místo ve výsledcích. To samozřejmě povede k vyšší návštěvnosti, což zase povede k lepšímu umístění, neboť opět vyhledávač uvidí, že je častěji navštěvovaná. To opět povede k vyšší návštěvnosti a tím pádem i k lepšímu umístění ve výsledcích. A tak stále dokola.

A právě tato samočinně se podporující smyčka je cílem metodiky SEO. Zajistí totiž jednak vyšší návštěvnost, a jak již bylo řečeno, i vyšší zisk pro daný podnik. Nejvhodnější je samozřejmě pro malé a střední podnikatele, neboť velké zavedené a často nadnárodní společnosti nemají potřebu něčeho takového.