Co jsou to zpětné odkazy

V každé firmě je tím nejdůležitějším cílem vytvoření zisku. K tomu je nutné používat veškeré legální dostupné prostředky. Jedním z nich je, zejména pro malé a střední podnikatele, metodika SEO. V čem spočívá?

Ve své podstatě je to poměrně jednoduché: jde o zvýšení návštěvnosti webových stránek dané firmy, a to pomocí jejich optimalizace. Tak se totiž stane, že se ve vyhledávači při vyhledávání určitého slova objeví tato internetová stránka ve výsledcích na jednom z předních míst. To velmi zvyšuje šanci, že na ni více lidí klikne a navštíví ji. A čím více lidí ji navštíví, tím větší je pravděpodobnost, že si některý z nich něco koupí.znázornění úprav webové stránky

Avšak k úspěšnému provedení této metodiky zdaleka nestačí jen úprava webu. Nezbytnou součástí jsou také zpětné odkazy, které slouží k tomu, aby se pozice ve výsledcích vyhledávání zlepšila. Jak to funguje?

Základem je, aby pracovníci firmy, poskytující služby optimalizace webových stránek pro vyhledávače, napsali poměrně velké množství článků, které obsahují jak dané klíčové slovo, které má být s tímto spojeno, tak i odkaz na internetovou stránku klienta.nápis SEO a logo Google

Tím se vytvoří zpětný odkaz, kdy vyhledávač vyhodnotí, že v souvislosti s daným výrazem se o dané webové stránce poměrně často mluví. Usoudí tedy, že půjde o relevantní odkaz a zařadí jej na vyšší místo ve výsledcích. To samozřejmě povede k vyšší návštěvnosti, což zase povede k lepšímu umístění, neboť opět vyhledávač uvidí, že je častěji navštěvovaná. To opět povede k vyšší návštěvnosti a tím pádem i k lepšímu umístění ve výsledcích. A tak stále dokola.

A právě tato samočinně se podporující smyčka je cílem metodiky SEO. Zajistí totiž jednak vyšší návštěvnost, a jak již bylo řečeno, i vyšší zisk pro daný podnik. Nejvhodnější je samozřejmě pro malé a střední podnikatele, neboť velké zavedené a často nadnárodní společnosti nemají potřebu něčeho takového.