Jak si snížit daň z příjmu?

Ať je pracující osoba zaměstnancem, fyzickou osobou samostatně výdělečně činnou, anebo právnickou osobou, vždy musí ze svých příjmů odvádět daň finančnímu úřadu. Výpočet daně je poměrně snadný – ať už účtujete o příjmech a výdajích (daňová evidence, dříve jednoduché účetnictví), anebo o nákladech a výnosech (podvojné účetnictví), vždy je základem daně jejich rozdíl, tedy hospodářský zisk, eventuálně ztráta. A zisk je základem pro výpočet daně. OSVČ si může k výpočtu daně z příjmu vybrat ze dvou metod – buď zvolí tzv. paušál na vynaložené výdaje (výše paušálu se stanoví podle druhu živnosti), anebo dokladovou evidenci. Při dodržení určitých pravidel je možné si vybrat způsob, který je pro živnostníka výhodnější.

Slevy na děti

Pro fyzické osoby činí daň z příjmu 15% daňového základu, a pro právnické osoby 19%. V případě ročního obratu vyššího než 1,569 milionu korun se daň ještě zvyšuje o 7%, jde o takzvanou solidární daň.

Na dani z příjmu však existují jisté úlevy – jsou to položky, o něž lze buď snížit daňový základ, anebo daň samotnou.

Jak si můžete snížit daňový základ (co od něj lze odečíst)


·         úhrady životního pojištění až do výše 24 tisíc korun ročně

·         důchodové spoření při naspořené částce nejméně 12 tisíc korun – až do výše 24 tisíc Kč, tj. při naspoření 36 tisíc Kč za rok

·         zaplacené úroky z hypotéky

·         dary

·         výdaje na vzdělávání

·         příspěvky odborům

Daň si sami vypočítáte

O všech těchto odečitatelných položkách musíte k Přiznání k dani z příjmů přiložit potvrzení od příslušné instituce.

Co je možné odečíst od vypočítané daně


·         slevu na poplatníka

·         slevu na poplatníka ZTP/P

·         slevu na všechny tři stupně invalidity

·         slevu na manželku, pokud má roční příjem nižší než 60 tisíc korun

·         daňové úlevy na děti (bonusy); v případě, že bonusy převýší daň z příjmu, budou vám finančním úřadem vyplaceny

·         daňové úlevy na dítě ZTP/P

·         školkovné

·         slevu na EET

·         slevu na studenta

·         slevu na důchodce


Jestliže zaměstnanec podepíše u zaměstnavatele (případně u jednoho ze zaměstnavatelů) růžové Prohlášení k dani, a pokud uhradil na měsíčních zálohách na daň z příjmu vyšší částku, než je povinen odvést, bude mu po ročním zúčtování daně příslušná částka vrácena, a to ve výplatním termínu za březen příštího roku.

OSVČ a právnické osoby samy podávají Přiznání k dani z příjmu, v němž si výši daně vypočítají. Přiznání je třeba odevzdat do 31. 3.; v případě, že má firma daňového poradce, posunuje se termín odevzdání a zaplacení daně až do 30. 6. příštího roku.