Podnikatel a e-shop

Když jako živnostník zveřejníte svoje webové stránky s úmyslem nabízet zboží, anebo služby formou e-shopu, je zapotřebí v nich uvést spoustu informací tak, aby zákazník před zakoupením výrobku či objednáním služby mohl prostudovat všechny informace, na jejichž základě se o koupi přes internet rozhoduje. Jsou to informace o zboží, o podnikateli, o možnosti odstoupení od smlouvy, o způsobu dopravy i platby, a další, a to na základě § 9 a 10 zák. 634/1994 o ochraně spotřebitele (plus Obchodní zákoník, hlava pátá). Spotřebitel musí mít dostatečné info o vlastnostech výrobků, o způsobu jejich použití, o běžné údržbě, o nebezpečí, které by mohlo z nesprávného užívání vyplynout. U výrobků je dále zapotřebí uvádět jeho popis a veškeré technické údaje. Při prodeji alkoholu, tabákových výrobků a erotického zboží musí být uvedeno, že zboží může nakupovat pouze zákazník starší 18 let.

Stejné je to i s nabízenými službami po internetu. Je nutné uvést charakter poskytovaných služeb, ceníky, informovat o případných rizicích, která mohou být se službou spojena.
shop bouique

Kupní smlouva

Ta bývá obvykle uzavřena, když spotřebitel odešle objednávku. Tu musíte vhodným způsobem potvrdit – zpravidla se tak děje pomocí SMS, anebo e-mailu. Od toho okamžiku jste povinni zákazníkovi objednané zboží či službu dodat.

Na webu musíte mít uvedeny i obchodní podmínky, s nimiž klient odesláním objednávky taktéž většinou dává souhlas. Stejně jako s nakládáním s osobními údaji. Zde je zapotřebí připomenout, že každý provozovatel e-shopu je povinen zaregistrovat se na Úřadě na ochranu osobních údajů.
on-line prodej

Odstoupení od smlouvy – vrácení zboží

Do 14 dnů po obdržení zboží může zákazník od smlouvy, a to bez uvedení důvodů, odstoupit (s výjimkou zboží, které se rychle kazí a zboží, u nějž poškodil hygienický obal). E-shopy mívají obvykle na svých stránkách uveden i formulář pro vrácení či reklamaci zboží, takže ho spotřebitel vyplní a spolu se zbožím (neporušeném, nepoužívaném a nejlépe v nepoškozeném obalu) vrátí na adresu odesílatele. Poté podnikatel zákazníkovi vrátí peníze, a to na účet, anebo poštovní poukázkou.

Stejný postup zachovají obě strany při reklamaci zboží, jen s tím rozdílem, že spotřebitel uvede důvod, proč zboží reklamuje (nefunguje, nekompletní dodávka, apod.)